ประกาศและประชาสัมพันธ์


ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งผู้ช่วยดำเนินการด้านการเมือง การทูต และเศรษฐกิจการเมือง

04/06/2024
Back to the list