ประกาศและประชาสัมพันธ์


ประกาศผู้ผ่านการสอบคัดเลือกรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งผู้ช่วยดำเนินการด้านการเมือง การทูต และเศรษฐกิจการเมือง

17/06/2024
Back to the list