ประกาศและประชาสัมพันธ์


คลิปวีดีโอประชาสัมพันธ์ประชาคมอาเซียน เนื่องในโอกาสเฉลิมฉลองการเป็นประชาคมอาเซียน

04/01/2016

คลิปวีดีโอประชาสัมพันธ์ประชาคมอาเซียน Public Outreach and Civil Society Division สลธ. อาเซียน เนื่องในโอกาสเฉลิมฉลองการเป็นประชาคมอาเซียน

1. ASEAN Community2. ASEAN Political Security Community3. ASEAN Economic Community4. ASEAN Socio Cultural Community


Back to the list