ประกาศและประชาสัมพันธ์


Street Food Bangkok Application สำหรับมือถือทั้งระบบ ISO และ Android

05/11/2015

Street Food Bangkok Application สำหรับมือถือทั้งระบบ ISO และ Android

มูลนิธิไทย ได้ดำเนินการจัดทำ Street Food Bangkok Application

ซึ่งบรรจุข้อมูลประเภทอาหารไทย 25 ประเภท จากร้านอาหารไทยที่มีชื่อเสียงจำนวน 121 แห่ง พร้อมกับแผนที่ของร้านอาหารดังกล่าวไว้ในแอปพลิเคชั่นนี้


ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชั่นดังกล่าว
ในมือถือทั้งระบบ IOS และ Android ได้
Back to the list