ประกาศและประชาสัมพันธ์


สารจากเอกอัครราชทูต เนื่องในโอกาสรำลึกครบรอบ 5 ปี ภัยพิบัติสึนามิและแผ่นดินไหวครั้งใหญ่ในภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือญี่ปุ่น

11/03/2016

สารจากเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว เนื่องในโอกาสรำลึกครบรอบ 5 ปี ภัยพิบัติสึนามิและแผ่นดินไหวครั้งใหญ่ในภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือญี่ปุ่น ในหนังสือพิมพ์ The Japan Times
Back to the list