ประกาศและประชาสัมพันธ์


มูลนิธิวิมุตตยาลัย ร่วมกับ วัดปากน้ำญี่ปุ่น ขอเชิญชาวไทยในญี่ปุ่นร่วมคอร์สภาวนาหลักสูตร "รื่นรมย์ในงาน เบิกบานในชีวิต"

15/03/2016

มูลนิธิวิมุตตยาลัย ร่วมกับ วัดปากน้ำญี่ปุ่น ขอเชิญชาวไทยในญี่ปุ่นร่วมคอร์สภาวนาหลักสูตร "รื่นรมย์ในงาน เบิกบานในชีวิต" ณ วัดปากน้ำญี่ปุ่น จ.ชิบะ ประเทศญี่ปุ่น วันที่ 2-3 เมษายน 2559 (2 วัน 1 คืน)
Back to the list