ประกาศและประชาสัมพันธ์


การแข่งขันประกวดเรียงความนานาชาติสำหรับเยาวชน ประจำปี 2016

15/03/2016

การแข่งขันประกวดเรียงความนานาชาติสำหรับเยาวชน ประจำปี 2016 จัดขึ้นโดย The Goi Peace Foundation ภายใต้หัวข้อ "Education to Build a Better Future for All" ปิดรับสมัครวันที่ 15 มิ.ย. 2016 สนใจดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.goipeace.or.jp
Back to the list