ประกาศและประชาสัมพันธ์


มูลนิธิไทยดำเนินโครงการส่งเสริมอาหารไทยโดยจัดทำ Application “Street Food Chiang Mai, Chiang Rai”

22/03/2016

กระทรวงการต่างประเทศได้ขอให้มูลนิธิไทยดำเนินโครงการส่งเสริมอาหารไทยโดยจัดทำ Application “Street Food Chiang Mai, Chiang Rai” เพิ่มเติมจาก “Street Food Bangkok” เพื่อรวบรวมและเผยแพร่อาหารริมทางในเชียงใหม่และเชียงราย โดยสามารถดาวน์โหลด Application ดังกล่าวได้ทาง Play Store ในระบบ  ANDROID และ iOS ตามลำดับ
สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้จาก http://www.thailandfoundation.net/main/th/home
Back to the list