ประกาศและประชาสัมพันธ์


นิทรรศการ Hesheit Manga ของคุณตั๊ม วิศุทธิ์ พรนิมิตร

05/04/2016

ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมชมนิทรรศการ นิทรรศการ hesheit manga ในโอกาสเปิดตัวหนังสือใหม่ของคุณวิศุทธิ์ พรนิมิตร หรือ ตั๊ม ภายใต้ชื่อว่า “ฮีชีอิท เลมอน” (hesheit lemon) ช่วงระหว่างการจัดนิทรรศการ สามารถพบปะกับคุณตั๊ม วิศุทธิ์และแขกรับเชิญที่มาร่วมพูดคุยเปิดงาน และมีการวาดรูปเหมือน นอกจากนี้ยังมีสินค้าที่ระลึกจำหน่ายมากมาย

ระหว่างวันที่ : 4-10 เมษายน 2559

สถานที่ : Ultrect, Shibuya

จัดโดย : บริษัท มามา จำกัด 

รายละเอียดเพิ่มเติมสามารถดูได้จาก  http://utrecht.jp/?p=18114
Back to the list