ประกาศและประชาสัมพันธ์


เอกสารตอบรับเงินทูลเกล้าฯ ถวาย

27/04/2016

เมื่อวันเฉลิมฯ ที่ผ่านมา ชุมชนไทยในประเทศญี่ปุ่น ประธานสมาคมมิตรภาพไซตามะ-ไทย และนายกเทศมนตรี เมืองชิโระอิชิ ได้ทูลเกล้าฯ ถวายเงินเพื่อโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยแล้ว นั้น
บัดนี้ สำนักพระราชวังได้มีการตอบรับเงินดังกล่าวแล้ว
Back to the list