ประกาศและประชาสัมพันธ์


ช้างฮานาโกะ ณ สวนสัตว์อิโนะคะชิระล้มลงแล้ว

26/05/2016

เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2559 ฮานาโกะ ช้างไทยอายุ 69 ปีได้ล้มลงแล้ว ณ สวนสัตว์อิโนะคะชิระ ซึ่งสร้างความสะเทือนใจต่อประชาชนชาวไทยและชาวญี่ปุ่นเป็นอย่างมาก
ช้างพังฮานาโกะ เป็นช้างไทยที่มีอายุมากที่สุดในญี่ปุ่น โดยเดินทางมาญี่ปุ่นตั้งแต่ปี ค.ศ. 1949 เมื่ออายุได้ 2 ปี และถือเป็นช้างเชือกแรกที่เดินทางมาญี่ปุ่นหลังสงครามโลก จึงเป็นที่รักของสาธารณชนญี่ปุ่นตลอดมา และถือได้ว่าเป็นทูตสันถวไมตรีจากประเทศไทยในญี่ปุ่นTags:   Hanako

Back to the list