ประกาศและประชาสัมพันธ์


สารแสดงความเสียใจจากเอกอัครราชทูตถึงสวนสัตว์อิโนะคะชิระ

27/05/2016

นายบรรสาน บุนนาค เอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว ส่งสารแสดงความเสียใจถึงสวนสัตว์อิโนะคะชิระ กรณีช้างพังฮานาโกะล้มลงเมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2559
Back to the list