ประกาศและประชาสัมพันธ์


งานเทศกาลไทย ณ เมืองเซนได 2016

07/06/2016

ในวันที่ 11-12 มิถุนายน 2559 จะมีการจัดงานเทศกาลไทย ณ เมืองเซนได ครั้งที่ 4 ขึ้นที่ลานสวนสาธารณะโคโตได เมืองเซนได ระหว่างเวลา 10.00-20.00 น. (วันเสาร์) และ 10.00-19.00 น. (วันอาทิตย์)โดยในงานจะมีการออกคูหาของร้านอาหารไทย สินค้าและบริการของไทย และการแสดงบนเวทีทั้งวัฒนธรรมไทย และการแสดงดนตรีโดยศิลปินจากทั้งในญี่ปุ่นและไทย รวมทั้งการแสดงดนตรีของณัฐ ศักดาธร และต้อล วันธงชัย แชมป์และรองแชมป์จากรายการ Academy Fantasia ปีที่ 4 ซึ่งสถานเอกอัครราชทูตฯ และสายการบินไทยแอร์เอเชียเอ็กซ์ให้การสนับสนุน นอกจากนี้ ในคูหาของสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียวในงานนี้ ในทั้งสองวัน จะมีการจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชนินีนาถ เนื่องในวโรกาสมีพระชนมายุครบ 84 พรรษา หรือ 7 รอบ โดยมีการเปิดให้ประชาชนลงข้อความเฉลิมพระเกียรติด้วย และมีการเชิญชวนผู้ที่สนใจได้ชิมมะม่วงพันธุ์เขียวเสวยและโชคอนันต์ ซึ่งเป็นมะม่วง 2 สายพันธุ์ใหม่ที่เพิ่งได้รับอนุญาตจากรัฐบาลญี่ปุ่นให้นำเข้ามาในตลาดญี่ปุ่นได้ และในวันที่ 11 มิถุนายน 2559 จะมีการให้บริการคำปรึกษาด้านกงสุลแก่คนไทยในคูหาด้วย จึงขอประกาศเชิญชวนพี่น้องชาวไทยทุกท่านที่อยู่ในเมืองเซนไดและบริเวณใกล้เคียงที่สนใจไปร่วมงาน และเชิญชวนคนญี่ปุ่นมาร่วมสัมผัสความเป็นไทยด้วยครับ
Back to the list