ประกาศและประชาสัมพันธ์


คำกล่าวของนายกรัฐมนตรีในรายการ "คืนความสุขให้คนในชาติ" เมื่อวันที่ 18 และ 25 ก.ย. 2558

28/10/2015

ท่านสามารถติดตามคำกล่าวของ นรม. ในรายการ "คืนความสุขให้คนในชาติ" ซึ่งถ่ายทอดออกอากาศทั่วประเทศ


Back to the list