ประกาศและประชาสัมพันธ์


การปรับอันดับความสามารถในการแข่งขันของไทย

08/06/2016

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) รายงานที่ประชุมคณะรัฐมนตรีว่า สถาบัน International Institute for Management Development (IMD)  ประกาศผลการจัดระดับความสามารถในการแข่งขันของ 61 ประเทศทั่วโลกในปี 59 โดยไทยมีอันดับดีขึ้นมาอยู่ลำดับที่ 28 จากลำดับที่ 30 ในปีที่แล้ว ในขณะที่ประเทศอาเซียนที่อยู่ในการจัดอันดับได้แก่ สิงคโปร์ มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ และ อินโดนีเซีย มีอันดับลดลง รวมทั้ง เกาหลีใต้มีลำดับลดลงอยู่ในลำดับที่ 29 ซึ่งนายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรีกำกับดูแลด้านเศรษฐกิจได้กล่าวย้ำเพื่อสร้างความเชื่อมั่นต่อนักลงทุนญี่ปุ่นในโอกาสที่เข้าร่วมกล่าวปาฐกถาในการประชุม International Conference on the Future of Asia ครั้งที่ 22 ณ โรงแรมอิมพีเรียล กรุงโตเกียว ที่ผ่านมา  
Back to the list