ประกาศและประชาสัมพันธ์


ประกาศ กิจกรรม Bike for Dad ปั่นเพื่อพ่อ ณ สวนสาธารณะ Kasai Rinkai กรุงโตเกียว

23/10/2015

ด้วยในวันศุกร์ที่ 11 ธันวาคม 2558 สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว จะจัดกิจกรรม Bike for Dad ปั่นเพื่อพ่อ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ครบ 88 พรรษา 5 ธันวาคม 2558 ณ สวนสาธารณะ Kasai Rinkai กรุงโตเกียว ที่อยู่ 6 Rinkai-Cho Edogawa-ku กรุงโตเกียว (東京都江戸川区臨海町6) โดยพิธีจะเริ่มในเวลา 15.00 น.

สถานทูตฯ จึงขอเชิญชวนประชาชนทั้งไทยและญี่ปุ่นเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว โดยขอให้ทุกท่านเดินทางถึงสถานที่จัดงานในเวลา 13.30 น. โดยพร้อมเพรียงกัน

ผู้สนใจสามารถกรอกแบบฟอร์ม และแนบสำเนาบัตรประชาชนหรือหนังสือเดินทางเพื่อขอเข้าร่วมและส่งมายังสถาน เอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว ที่หมายเลขโทรสาร 03-5789-2428 เพื่อสถานเอกอัครราชทูตฯ จะได้ติดต่อกลับเพื่อยืนยันการเข้าร่วมต่อไป

ทั้งนี้ สมาคมจักรยานแห่งประเทศญี่ปุ่นได้จัดจักรยานไว้ให้เช่าที่ที่จัดงาน ในราคา 1,000 เยนต่อคัน


จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบโดยทั่วกัน

*** กำหนดเวลาปิดรับสมัครในวันศุกร์ ที่ 30 ตุลาคม 2558 เวลา 11.30 น. (เนื่องจากต้องรวบรวมรายชื่อเพื่อขอรับพระราชทานเสื้อยืด Bike for Dad)

Back to the list