ประกาศและประชาสัมพันธ์


การทดสอบสมรรถภาพภาษาไทยสำหรับผู้พูดภาษาไทยเป็นภาษาต่างประเทศ ประจำปี 2558

20/10/2015

ท่านสามารถดูรายละเอียดได้โดยคลิกด้านล่างนี้


การทดสอบสมรรถภาพภาษาไทยสำหรับผู้พูดภาษาไทยเป็นภาษาต่างประเทศ ประจำปี 2558 การทดสอบสมรรถภาพภาษาไทยสำหรับผู้พูดภาษาไทยเป็นภาษาต่างประเทศ ประจำปี 2558




Back to the list