ประกาศและประชาสัมพันธ์


กิจกรรมโครงการเรือเยาวชนเอเชียอาคเนย์ ครั้งที่ 42

09/10/2015

ขอเชิญเข้าร่วมชมกิจกรรมโครงการเรือเยาวชนเอเชียอาคเนย์ ครั้งที่ 42 โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ท่านสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมงานได้ที่ >>> คลิกเพื่อลงทะเบียน <<<


ขอเชิญเข้าร่วมชมกิจกรรมโครงการเรือเยาวชนเอเชียอาคเนย์ ครั้งที่ 42 ขอเชิญเข้าร่วมชมกิจกรรมโครงการเรือเยาวชนเอเชียอาคเนย์ ครั้งที่ 42
Back to the list