ประกาศและประชาสัมพันธ์


ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวสำนักงานแรงงานในประเทศญี่ปุ่น ตำแหน่งเสมียน

28/06/2016

สามารถดาวน์โหลดได้ที่นี่ (คลิก)
Back to the list