ประกาศและประชาสัมพันธ์


ขอเชิญส่งผลงานเข้าร่วมประกวด Kanagawa Biennial World Children's Art Exhibition ครั้งที่ 19

01/07/2016

ขอเชิญเด็กและเยาวชนระหว่างอายุ 4-15 ปี ส่งภาพเข้าประกวดงาน Kanagawa Biennial World Children's Art Exhibition ครั้งที่ 19
รายละเอียดและใบสมัครสามารถดาวน์โหลดได้ที่นี่ (คลิก)
Back to the list