ประกาศและประชาสัมพันธ์


จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน มีกำหนดเผยแพร่เดือนละ 2 ฉบับ ทุกวันที่ 1 และ 15 ของเดือน

18/09/2015

จดหมายข่าวรัฐบาล "เพื่อประชาชน" เพื่อสร้างความเข้าใจแก่สาธารณชนเกี่ยวกับภารกิจและการดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาล มีกำหนดเผยแพร่เดือนละ 2 ฉบับ ทุกวันที่ 1 และ 15 ของเดือน ท่านสามารถติดตามข่าวสารจากจดหมายข่าวได้โดยคลิกจากไอคอน "จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน" บนหน้าแรกของเวบไซต์สถานทูตฯ
Back to the list