ประกาศและประชาสัมพันธ์


สถานเอกอัครราชทูตฯ ขอประชาสัมพันธ์ข่าวสำหรับนักท่องเที่ยวไทย ที่จะเดินทางไปภูเขาไฟฟูจิ สามาถใช้บริการฟรี Wi-Fi ได้แล้ว

04/07/2016

รายละเอียดตามข่าวด้านล่าง
http://www.manager.co.th/Japa/ViewNews.aspx?NewsID=9590000065807
Back to the list