ประกาศและประชาสัมพันธ์


ประกาศเชิญชวนเข้าร่วมการแข่งขันออกแบบตราสัญลักษณ์ฉลองการครบรอบ 130 ปีของการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูต ไทย - ญี่ปุ่น

19/07/2016

รายละเอียดตามแนบ (คลิก)
ใบสมัคร (คลิก)




Back to the list