ประกาศและประชาสัมพันธ์


ขอเชิญทุกท่านร่วมกรอกปณิธานความดี เพื่อถวายความจงรักภักดีในปีมหามงคล

02/07/2015

ท่านสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มกรอกปณิธานความดีได้ที่นี่ PDF และส่งไปรษณีย์กลับมายังหรือส่งอีเมล์กลับมาที่ infosect@thaiembassy.jp หรือนำมาที่สถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงโตเกียว เพื่อที่จะนำส่งให้กระทรวงการต่างประเทศต่อไป หรือดูรายละเอียดได้จาก www.panithand.com


60 ล้านความดีปีมหามงคล 2558
Back to the list