ประกาศและประชาสัมพันธ์


พิธีถวายพระพรและถวายพระราชกุศลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชนีนาถ

02/08/2016

สถานเอกอัครราชทูตฯ ขอเชิญพี่น้องชาวไทยในญี่ปุ่นเข้าร่วมพิธีถวายพระพรและถวายพระราชกุศลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ ที่หอประชุมสถานเอกอัครราชทูตฯ ในวันที่ 10 สิงหาคม 2559 เวลา 09.00 น. ดังกำหนดการตามที่ปรากฏด้านล่างนี้
Back to the list