ประกาศและประชาสัมพันธ์


ข่าวจากหนังสือพิพม์คะโฮคุ ในโอกาสที่เอกอัครราชทูตฯ เยือนจังหวัดเซนได

01/08/2016

ข่าวจากหนังสือพิมพ์คะโฮะคุเกี่ยวกับเอกอัครราชทูตฯ เป็นกำลังใจให้การฟื้นฟูและคาดหวังที่จะแลกเปลี่ยนด้านการท่องเที่ยว ในโอกาสเยือนจังหวัดเซนได เมื่อวันที่ 11-12 มิ.ย. 2559
Back to the list