ประกาศและประชาสัมพันธ์


ประชาสัมพันธ์ขยายเวลาการแข่งขันดนตรีนานาชาติ เชียงใหม่ฮีนาสเตร่า

09/08/2016

ประชาสัมพันธ์การแข่งขันดนตรีนานาชาติ เชียงใหม่ฮีนาสเตร่า ได้ยืดเวลาการปิดรับสมัครจาก วันที่ 31 กรกฎาคม 2559 เป็น 30 สิงหาคม กรกฎาคม 2559 โดยเป็นการแข่งขันทั้งในแบบแสดงเดี่ยว และ แบบกลุ่มสำหรับทั้งเครื่องดนตรี/ขับร้อง ใน style ดนตรีคลาสสิก ซึ่งจะจัดแข่งขันในช่วง วันที่ 9–14 ตุลาคม 2559 ที่จังหวัดเชียงใหม่
รายละเอียดเพิ่มเติมสามารถดูได้ที่ http://chiangmai-imf.com/thai/competition/
Back to the list