ประกาศและประชาสัมพันธ์


ขอเชิญเข้าร่วมงานเทศกาลไทย ณ เมืองชิสึโอกะ ครั้งที่ 7

16/08/2016

ขอเชิญเข้าร่วมงานเทศกาลไทย ณ เมืองชิซึโอกะ ครั้งที่ 7 ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 27-28 สิงหาคม 2559 ณ บริเวณอาโอบะซิมโบลโรด ค่าเข้าร่วมงานฟรี
แผ่นพับงานเทศกาลไทย ณ เมืองชิซึโอกะ (ดาวน์โหลด)
Back to the list