ประกาศและประชาสัมพันธ์


อัครราชทูตฯ ให้สัมภาษณ์ในนิตยสาร "โตเกียวจิน"

18/12/2014

อัครราชทูตสิงห์ทอง ลาภพิเศษพันธุ์ให้สัมภาษณ์ในนิตยสาร "โตเกียวจิน" ประจำเดือนมกราคม 2558 ฉบับพิเศษ เกี่ยวกับย่านเมกุโระ ซึ่งเป็นที่ตั้งของสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว ผ่านมุมมองของอัครราชทูตฯ ในฐานะนักการทูต


(บทความเป็นภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น)

อัครราชทูตฯ ให้สัมภาษณ์ในนิตยสาร

อัครราชทูตฯ ให้สัมภาษณ์ในนิตยสาร
Back to the list