ประกาศและประชาสัมพันธ์


ข้อแนะนำสำหรับสื่อมวลชนที่ประสงค์จะทำข่าวงานรำลึกครบรอบ 10 ปี สึนามิในมหาสมุทรอินเดีย

09/12/2014

งานรำลึกครบรอบ 10 ปี เหตุการณ์ธรณีพิบัติภัยสึนามิ

งานรำลึกครบรอบ 10 ปี เหตุการณ์ธรณีพิบัติภัยสึนามิ

งานรำลึกครบรอบ 10 ปี เหตุการณ์ธรณีพิบัติภัยสึนามิ

งานรำลึกครบรอบ 10 ปี เหตุการณ์ธรณีพิบัติภัยสึนามิ
Back to the list