ประกาศและประชาสัมพันธ์


ขอเชิญเข้าร่วมชมงานโครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมระหว่างญี่ปุ่น-อาเซียน Japan-ASEAN Cultural Exchange Program

05/10/2016

ขอเชิญเข้าร่วมชมงานโครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมระหว่างญี่ปุ่น-อาเซียน Japan-ASEAN Cultural Exchange Program ซึ่งจะมีขึ้นในวันที่ 1 พ.ย. 2559 เวลา 13.20-17.30 น. (เริ่มเปิดประตู 13.00 น.) ที่ The National Olympics Memorial Youth Center สำหรับผู้ลงทะเบียน 200 ท่านแรกก่อนวันที่ 14 ต.ค. 59 ไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมเข้า สามารถลงทะเบียนได้ที่ http://www.centerye.org/หรือส่งทางอีเมล์หรือแฟกซ์ได้โดยดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี่ (คลิก)
Back to the list