ประกาศและประชาสัมพันธ์


ขอเชิญอาสาสมัครคนไทยทุกภูมิภาคในญี่ปุ่น รายงานการจัดกิจกรรมช่วยเหลือคนไทยและช่วยเหลือสังคมโดยไม่หวังผลกำไรในญี่ปุ่น

07/10/2016

สามารถดาวน์โหลดรายละเอียดได้ที่นี่ (คลิก)
Back to the list