ประกาศและประชาสัมพันธ์


แถลงการณ์ของนายกรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2559

17/10/2016

แถลงการณ์ของนายกรัฐมนตรี ภายหลังสำนักพระราชวังได้ออกแถลงการณ์อย่างเป็นทางการว่า พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ สวรรคต เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2559 ในรายการจากใจนายกรัฐมนตรี
Back to the list