ประกาศและประชาสัมพันธ์


นิทรรศการมะม่วงจัง "元の気/MOTO NO KI" เริ่มแล้วอาทิตย์นี้

14/11/2016

นิทรรศการนี้จะจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 18 พ.ย. 59 - 12 ธ.ค. 59 เวลา 12.00 - 20.00 น. ณ รบปงงิฮิลส์ A/D แกลลอรี่ ค่าเข้าชมฟรี
นอกจากนี้สามารถพบปะกับคุณวิศุทธิ์ได้ในวันที่ 18-20 พ.ย. 59
18 พ.ย. 59 เวลา 15.00 น. - 17.30 น.
19 พ.ย. 59 เวลา 13.30 น. - 16.00 น.
20 พ.ย. 59 เวลา 13.30 น. - 16.00 น.
รายละเอียดเพิ่มเติมสามารถสอบถามได้ที่ ad_gallery@macmuseumshop.com
Back to the list