ประกาศและประชาสัมพันธ์


ขอเชิญเข้าร่วมงานรวมพลังแห่งความภักดี

16/11/2016

ขอเชิญทุกท่านเข้าร่วมงานรวมพลังสามัคคี เพื่อถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยจะจัดขึ้นในวันศุกร์ที่ 18 พฤศจิกายน 2559 เวลา 15.00 น. ณ หอประชุม สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว
รายละเอียดตามแนบด้านล่าง หรือดาวน์โหลดได้ที่นี่ (คลิก)
Back to the list