ประกาศและประชาสัมพันธ์


พิธีบำเพ็ญกุศล (ปัญญาสมวาร 50 วัน) เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

28/11/2016

ขอเชิญทุกท่านเข้าร่วมพิธีบำเพ็ญกุศล (ปัญญาสมวาร 50 วัน) เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช วันอาทิตย์ที่ 4 ธันวาคม 2559 เวลา 9.30 น. ณ หอประชุม สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว กำหนดการตามแนบด้านล่างหรือดาวน์โหลดได้ที่นี่ (คลิก)
Back to the list