ประกาศและประชาสัมพันธ์


หน้าลงนามแสดงความอาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

09/12/2016

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว ขอเชิญชวนประชาชนชาวไทยและชาวต่างชาติเข้าร่วมลงนามแสดงความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในเว็บไซต์ตามลิงค์ด้านล่าง

https://stscholar.nstda.or.th/HMKingRama9//index.php
(5 ภาษา : ไทย / อังกฤษ / จีน / เกาหลี / ญี่ปุ่น)
Back to the list