ประกาศและประชาสัมพันธ์


งานมหกรรมเรือสำราญและมารีน่าครั้งที่ 2 (Thailand Yacht Show-TYS2)

12/12/2016

จัดขึ้นระหว่างวันที่ 15-18 ธันวาคม 2559 ณ อ่าวปอ แกรนด์ มารีนา จ.ภูเก็ต สามารถดูรายละเอียดได้จาก www.thailandyachtshow.com
Back to the list