ประกาศและประชาสัมพันธ์


ภาพยนตร์สั้นเรื่อง "เส้นทางรัก ภาค 2" หรือ "#Love En Route 2"

01/12/2016

ขอเชิญชมภาพยนตร์สั้นที่แสดงให้เห็นถึงความหลากหลายและคุณค่าของศิลปะ วัฒนธรรม และวิถีความเป็นไทย รวมทั้งแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมและธรรมชาติของประเทศไทย ตามลิงค์ด้านล่างนี้
https://youtu.be/1-m25WYx0TgTags:   Love En Route2

Back to the list