ประกาศและประชาสัมพันธ์


ประกาศผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งล่าม สำนักงานที่ปรึกษาเศรษฐกิจและการคลัง

15/12/2016

ประกาศสำนักงานที่ปรึกษาเศรษฐกิจและการคลัง ประจำกรุงโตเกียว
เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งล่าม

ประกาศผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งล่าม [Click]
Back to the list