ประกาศและประชาสัมพันธ์


พิธีบำเพ็ญกุศล (สตมวาร 100 วัน) เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

30/12/2016

ขอเชิญทุกท่านเข้าร่วมพิธีบำเพ็ญกุศล (สตมวาร 100 วัน) เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช วันอาทิตย์ที่ 22 มกราคม 2560 เวลา 9.30 น. ณ หอประชุม สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว กำหนดการตามแนบด้านล่างหรือดาวน์โหลดได้ที่นี่ (คลิก)
Back to the list