ประกาศและประชาสัมพันธ์


ประกาศรับสมัครเจ้าหน้าที่โครงการเทศกาลไทย

11/01/2017

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว มีความประสงค์เปิดรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวในต่างประเทศ ประจำสถานเอกอัครราชทูตฯ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่โครงการเทศกาลไทย จำนวน 1 อัตรา

ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดใบสมัครและรายละเอียดการสมัครได้ตามลิงค์ด้านล่าง

แบบฟอร์มใบสมัคร [CLICK]

รายละเอียดการรับสมัครเจ้าหน้าที่โครงการเทศกาลไทย [CLICK]
Back to the list