ประกาศและประชาสัมพันธ์


ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวในต่างประเทศ ประจำสถานเอกอัครราชทูต ตำแหน่งเจ้าหน้าที่โครงการเทศกาลไทย

25/01/2017

สามารถดาวน์โหลดได้ที่นี่ (คลิก)
Back to the list