ประกาศและประชาสัมพันธ์


งาน Japan Grand Prix International Orchid Festival 2017

03/02/2017

ขอเชิญชวนทุกท่านเข้าร่วมชมงาน Japan Grand Prix International Orchid Festival 2017 ที่ Tokyo Dome ระหว่างวันที่ 11 – 17 กุมภาพันธ์ 2560 ซึ่งในงานจะมีการจัดแสดงพันธุ์กล้วยไม้จากหลายประเทศทั่วโลก โดยในส่วนของสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว ภริยา เอกอัครราชทูตฯ จะเข้าร่วมจัดนิทรรศการกล้วยไม้ไทยในส่วนของ Thai Orchid Table Display

http://www.jgpweb.com/
Back to the list