ประกาศและประชาสัมพันธ์


ประกาศรับสมัครผู้ออกร้านในงานเทศกาลไทย ครั้งที่ 18

10/02/2017

ด้วยคณะกรรมการจัดงานเทศกาลไทย ณ กรุงโตเกียว กำหนดจัดงานเทศกาลไทย ณ กรุงโตเกียว ครั้งที่ 18 ระหว่างวันที่ 13 - 14 พฤษภาคม 2560 ณ สวนสาธารณะโยโยงิ เขตชิบุยะ กรุงโตเกียว เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ประเทศไทย และจะเปิดรับสมัครผู้เข้าร่วมออกร้านในงานฯ โดยขอเชิญชวนผู้ประกอบการร้านอาหารไทยและสินค้าไทยที่สนใจสมัครเข้าร่วมออกร้านในงานได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันศุกร์ที่ 3 มีนาคม 2560

Download : ประกาศรับสมัครผู้ออกร้านในงานเทศกาลไทย ครั้งที่ 18

Download : แบบฟอร์มใบสมัคร คูหาอาหาร

Download : แบบฟอร์มใบสมัคร คูหาผลไม้และเครื่องดื่มน้ำผลไม้สด

Download : แบบฟอร์มใบสมัคร คูหาสินค้าอุปโภค บริโภค และบริการ

Download : แบบฟอร์มใบสมัคร คูหาเครื่องดื่ม

Download : แบบฟอร์มใบสมัคร คูหา NGO/NPO

Download : แบบฟอร์มใบสัญญา
Back to the list