ประกาศและประชาสัมพันธ์


เอกอัครราชทูตฯ ให้สัมภาษณ์แก่ FEC News (The International Friendship Exchange Council)

15/02/2017

เอกอัครราชทูตบรรสาน บุนนาค ได้ให้สัมภาษณ์แก่ FEC (The International Friendship Exchange Council) เกี่ยวกับการร่วมกับญี่ปุ่นเสริมสร้างความเข้มแข็งของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน เผยแพร่ในฉบับเดือนกุมภาพันธ์ 2017 Vol.385
ดาวน์โหลดบทสัมภาษณ์ (คลิก)Tags:   FEC

Back to the list