ประกาศและประชาสัมพันธ์


ประกาศขอเชิญเข้าร่วมประกวดราคาก่อสร้าง จากวัดป่าพุทธรังษี โตเกียว

22/02/2017

วัดป่าพุทธรังษี โตเกียว มีความประสงค์จะจัดจ้างผู้รับเหมาก่อสร้างอาคารโดยเร่งด่วน จึงขอเชิญบริษัทผู้รับเหมาก่อสร้างผู้สนใจเข้าร่วมประกวดราคาก่อสร้าง โดยจัดเตรียมเอกสารเสนอราคาตามรายละเอียดดังนี้

รายละเอียดประกาศจัดจ้างผู้รับเหมาก่อสร้างอาคารวัดป่าพุทธรังษี โตเกียว [CLICK]
Back to the list