ประกาศและประชาสัมพันธ์


เอกอัครราชทูตฯ ให้สัมภาษณ์แก่หนังสือพิมพ์ Shinagawa ฉบับเดือนกุมภาพันธ์ 2017

06/03/2017

ดาวน์โหลด (คลิก)Tags:   Shinagawa

Back to the list