ประกาศและประชาสัมพันธ์


ประกาศรับสมัครผู้ออกร้านงานเทศกาลไทย ณ เมืองเซนได 2017

27/03/2017

รายละเอียด (ดาวน์โหลด)

1. เอกสารการออกคูหา สำหรับตอบรับทางแฟกซ์ (ดาวน์โหลด)
2. เอกสารการออกคูหา สำหรับทางเวบไซต์ (ดาวน์โหลด)

ปิดรับสมัคร 15 พฤษภาคม 2017

เว็บไซต์เทศกาลไทย ณ เมืองเซนได :http://www.thaifestival-sendai.com/
Back to the list