ประกาศและประชาสัมพันธ์


เอกอัครราชทูตฯ ให้สัมภาษณ์แก่หนังสือพิมพ์ Fuji Sankei Business

27/03/2017

เอกอัครราชทูตบรรสาน บุนนาค ได้ให้สัมภาษณ์แก่หนังสือพิมพ์ Fuji Sankei Business ฉบับวันที่ 17 มีนาคม 2560 โดยเอกอัครราชทูตฯ ได้ให้กล่าวถึงความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างไทย - ญี่ปุ่น ในโอกาสครบรอบ 130 ปีในปีนี้ นอกจากนี้ยังได้กล่าวถึงสภาพเศรษฐกิจและการเมืองไทย รวมถึงความพร้อมในการส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการในประเทศไทย (MICE)
สามารถดาวน์โหลดได้จากที่นี่ (Download)
Back to the list